Morgen bereikbaar vanaf 9:00 uur tot 12:00 uur

Privacy Verklaring

Uw privacy is belangrijk voor Limburg Bewind b.v.; uw vertrouwen is voor ons van belang. Wij dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. In dit document staat omschreven
hoe Limburg Bewind b.v. invulling geeft aan de privacywetgeving (AVG).

Limburg Bewind b.v. is door de kantonrechter benoemd tot uw bewindvoerder, of Limburg Bewind b.v. is uw budgetbeheerder op grond van de budgetbeheerovereenkomst. Om deze taak goed uit te kunnen voeren en u op de hoogte te houden over uw dossier worden persoonlijke gegevens van u bewaard en gebruikt. Deze gegevens worden veelal door u zelf aangeleverd danwel verkregen via derden. Hierbij moet u denken aan:

  • Naam- en adresgegevens, geslacht, telefoonnummer(s) en e-mailadres
  • Legitimatiebewijs
  • Burgerservicenummer (BSN) en geboortedatum
  • Gegevens over uw gezinssituatie
  • Gegevens over uw inkomsten en uitgaven
  • Gegevens over eventuele schulden en schuldhulpverleningstrajecten
  • Gegevens over uw eventuele andere vermogensbestandsdelen zoals een eigen huis, auto, verzekeringen
  • Bankrekeningen en de bij- en afschrijvingen


Naast bovengenoemde gegevens kan het voorkomen dat Limburg Bewind b.v., met uw toestemming, zogenaamde ‘bijzondere gegevens’ van u bewaart en gebruikt. Hierbij kunt u denken aan:

  • Medische gegevens/ informatie over uw gezondheid
  • Andere bijzondere gegevens die voor Limburg Bewind b.v. van belang zijn om uw belangen zo goed mogelijk te kunnen behartigen

Vaak moet Limburg Bewind uw gegevens delen met andere mensen of instanties zoals overheidsinstanties, instanties waar u een overeenkomst mee heeft (denk aan verhuurder, zorgverzekeraar, energieleverancier, telecombedrijven, verzekeringsmaatschappijen e.a.) werkgevers, rechtbanken, hulpverleners, kadaster, RDW of eventuele schuldeisers. U mag er op vertrouwen dat dit alleen wordt gedaan als het nodig is om de taak als uw wettelijk vertegenwoordiger ofwel budgetbeheerder uit te voeren, en dat niet méér informatie wordt verstrekt dan nodig is op dat moment.

Uw gegevens worden 7 jaar bewaard, dat is de wettelijke bewaartermijn waaraan Limburg Bewind b.v. wordt gehouden. U heeft het recht om gegevens in te zien die wij over u bewaren. Als u denkt dat er sprake is van onjuistheden, dan hebt u het recht om deze te laten wijzigen.

Limburg Bewind neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Daarom hebben wij maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Limburg Bewind b.v. is beveiligd met SSL-certificaat. Als u gebruik maakt van het contactformulier op onze website dan gaat u ermee akkoord dat we gebruik maken van de door u verstrekte gegevens om contact met u op te nemen. Deze gegevens zullen wij verwijderen wanneer u verder geen overeenkomst met ons wilt aangaan.

Vragen?

Bent u het er niet mee eens hoe uw gegevens worden gebruikt, dan kunt u hierover een klacht bij ons indienen volgens ons klachtenreglement. U kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of als u signalen van verkeerd gebruik krijgt, neem alstublieft contact op met, Limburg Bewind b.v. Een verzoek om inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens kunt u indienen via info@limburgbewind.nl. Limburg Bewind b.v. zal binnen maximaal 1 maand op uw verzoek reageren.

Copyright © 2023 - Limburg Bewind