Morgen bereikbaar vanaf 9:00 uur tot 12:00 uur

Bewindvoerder

Beheer van jouw geldzaken

Wanneer je door omstandigheden niet meer in staat bent zelf je geldzaken te regelen kunnen we je als bewindvoerder helpen. Je mag erop vertrouwen dat we de juiste financiële beslissingen nemen die in jouw belang zijn. Dit doen we op basis van het financiële budgetplan. Het bewind kan op basis van onderstaande redenen bij de rechtbank worden aangevraagd:

  • Wanneer je problematische schulden hebt of structureel te veel geld uitgeeft dan dat je aan inkomsten ontvangt (verkwisting)
  • Lichamelijke of geestelijke beperking (o.a. verslaving, mentale klachten)

We bekijken samen jouw inkomsten, uitgaven en eventuele schulden en stellen een budgetplan en een plan van aanpak op.

Neem contact op

Bewindvoerder

Wat doet een bewindvoerder

Wanneer bewindvoering is uitgesproken door de rechtbank nemen wij het volledige financiële beheer over.

Dit houdt in dat wij  een beheerrekening openen waar alle inkomsten op binnen moeten komen. Ook worden daarvan alle vaste lasten betaald. Daarnaast krijg je een leefgeldrekening waar wekelijks het leefgeld op wordt gestort. Zo houden wij het hele financieel beheer.  Je kunt alleen in overleg met ons financiële overeenkomsten en contracten aangaan. Ook de post zal niet langer bij jou maar bij ons binnenkomen. In het geval van schulden zullen wij contact opnemen met de schuldeisers.

Ons doel met bewindvoering, is je financiën goed beheren. Dat betekent dat alle inkomsten waar je recht op hebt binnenkomen en dat alle vaste lasten worden betaald. In het geval van schulden zal naar een oplossing worden gezocht. Hierbij is de goede samenwerking tussen jou en ons belangrijk.

Samenwerking op basis van vertrouwen

Wij begrijpen dat het beheer over je financiën uit handen geven en openheid geven over je inkomsten, uitgaven en schulden een grote stap is. Dit vraagt vertrouwen van jou in ons als bewindvoerder. Vertrouwen dat wij jouw financiën goed gaan beheren en oog houden voor jouw persoonlijke situatie. Maar het vraagt ook vertrouwen van ons in jou dat je de gemaakte afspraken in het plan van aanpak nakomt.

Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid. Wij gaan respectvol met elkaar om en vinden het belangrijk om open met elkaar te communiceren. We stellen samen een plan op en zullen de vastgestelde doelen samen bereiken.

Hoelang duurt een bewind?

Wanneer het bewind is uitgesproken op grond van problematische schuld/verkwisting zal dit worden uitgesproken voor een periode van ongeveer drie á vier jaar. De uiteindelijke periode duurt tot het einde van de schuldregeling. 

In het geval van een lichamelijke/geestelijke beperking zal het bewind voor onbepaalde tijd worden uitgesproken. Wanneer de lichamelijke/geestelijke grond is komen te vervallen zal beëindiging van het bewind worden aangevraagd.

Na het bewind

Vind je het lastig om na afloop van het bewind je financiën weer helemaal zelf te gaan doen? Dan kunnen wij je helpen met budgetbeheer of budgetcoaching. Bij budgetbeheer houden wij het beheer over de inkomsten en uitgaven. Bij budgetcoaching heb je weer zelf de regie over de financiën en blijven wij ondersteunend aanwezig.

Limburg Bewind

Wilt u informatie of heeft u een vraag? U kunt altijd vrijblijvend contact met ons opnemen. Als u het contactformulier invult, krijgt u van ons bericht.

Neem contact op

Bedrijfsnaam
Copyright © 2024 - Limburg Bewind