Maandag bereikbaar vanaf 9:00 uur tot 14:30 uur

Bewindvoerder

Bewindvoering en schulden

Hebben zich in je financiële situatie veranderingen voorgedaan door echtscheiding, verlies van werk, ziekte of andere al dan niet aanwijsbare redenen waardoor je niet meer uitkomt met je geld? Heb je in de afgelopen periode schulden gemaakt om je rekeningen te kunnen betalen? Weet je niet meer hoe je van de schulden af kunt komen? Wanneer je naar verwachting de schulden niet binnen 3 jaar kunt terugbetalen, is er sprake van een problematische schuld. Bij problematische schulden of verkwisting is bewind een goede stap naar een gezonde financiële toekomst.

Neem contact op

Bewindvoerder voor schulden

Problematische schulden of verkwisting

Heb je problematische schulden dan is het goed om bewind aan te vragen. Wij stellen orde op zaken en nemen het volledige financieel beheer over om je financiële situatie te stabiliseren. Dit doen we door jouw financiële problemen in kaart te brengen en een plan op te stellen om deze op te lossen.  We beheren je inkomsten en uitgaven en daarnaast begeleiden we je naar de schuldhulpverlening om naar een schuldenvrije toekomst toe te werken.

Samenwerking op basis van vertrouwen

Wij begrijpen dat het financieel beheer uit handen geven en openheid geven over je inkomsten, uitgaven en schulden een grote stap is. Dit vraagt vertrouwen van jou in ons als bewindvoerder. Vertrouwen dat wij jouw financiën goed gaan beheren en oog houden voor jouw persoonlijke situatie. Maar het vraagt ook vertrouwen van ons in jou dat je de gemaakte afspraken in het plan van aanpak nakomt.

Dit doen we op basis van gelijkwaardigheid. Wij gaan respectvol met elkaar om en vinden het belangrijk om open met elkaar te communiceren. We stellen samen een plan op en zullen de vastgestelde doelen samen bereiken. Wanneer het door een beperking of klachten niet mogelijk is voor iemand om te begrijpen waar het bewind over gaat, of de communicatie een belemmering is dan zullen wij zoveel mogelijk met (naaste) familie of betrokkenen contact hebben als dat nodig is.

Limburg Bewind

Is er een situatie ontstaan met problematische schulden? Heb je nog verdere vragen? Dan kun je vrijblijvend contact met ons opnemen om de situatie verder te bespreken.

Neem contact op

Bedrijfsnaam
Copyright © 2024 - Limburg Bewind